تبلیغات
    ✿World of Chocolate ♥ - ترجمه اهنگ های تیلور    
   
My chocolate world just a little world full of dreams ღ
 
 
 

ترجمه اهنگ های تیلور

پنجشنبه 23 مرداد 1393 08:22 ب.ظ

  نویسنده : flora buty          
                   

سلام دوستای گلم به دلایلی این پستو تغییر دادم نمی دونم شاید

ارزش نداشت به هر حال من یکی از بهترین طرفداری تیلورم

نه برای کاراش برا صداش

 برا دیدن

متن اهنگ تیلور برید ادامهWhite Horse
اسب سفید
---------------------------------------------

Say you're sorry, that face of an angel
Comes out just when you need it to
فقط بگو که متاسفی ,وچهره ی فرشته مانندت درست همون موقع که بهش نیاز داری پدیدار میشه
 
As I paced back and forth all this time
Cause I honestly believed in you
همون طور که من تمام این مدت میرفتم و برمیگشتم چون من با تمام وجودم باورت داشتم
 
Holding on, The days drag on
تحمل می کنم, روزهای طولانی و سخت رو
 
Stupid girl, I should have known
دختر احمق, باید می فهمیدم
 
 I should have known
باید می فهمیدم
 
[Chorus:]
 
I'm not a princess, this ain't a fairy tale
که من یه شاهزاده خانم نیستم,واین هم قصه ی شاه پریان نیست
 
I'm not the one you'll sweep off her feet
Lead her up the stairwell
من اون کسی نیستم که اونو بلند کنی و تا پای پله ها ببریش, (همه) کار براش بکنی
 
This ain't Hollywood, this is a small town
اینجا هالیوود نیست,اینجا فقط یه شهر کوچیکه
 
I was a dreamer before you went and let me down
من قبل از اینکه بری و نا امیدم کنی در رویاهام غرق بودم
 
Now it's too late for you and your white horse to come around
و حالا واسه ی برگشتن تو و اسب سفیدت خیلی دیره
 
:::::
 
Maybe I was naive
شاید من خیلی خام و ساده بودم
 
Got lost in your eyes, and never really had a chance
در چشمات گم شده بودم و در واقع هیچ شانسی نداشتم
 
My mistake, I didn't know to be in love
You had to fight to have the upper hand
تقصیر خودم بود, نمیدونستم برای عاشق بودن باید بجنگی تا دست بالایی مال تو باشه (موفق بشی)
 
I had so many dreams, about you and me
من رویاهای زیادی درباره ی تو و خودم داشتم
 
Happy endings, now I know
(رویاهایی با) پایان های خوش, حالا می دونم
 
[Chorus:]
 
I'm not a princess, this ain't a fairy tale
که من یه شاهزاده خانم نیستم,واین هم قصه ی شاه پریان نیست
 
I'm not the one you'll sweep off her feet
Lead her up the stairwell
من اون کسی نیستم که اونو بلند کنی و تا پای پله ها ببریش, (همه) کار براش بکنی
 
This ain't Hollywood, this is a small town
اینجا هالیوود نیست,اینجا فقط یه شهر کوچیکه
 
I was a dreamer before you went and let me down
من قبل از اینکه بری و نا امیدم کنی در رویاهام غرق بودم
 
Now it's too late for you and your white horse to come around
و حالا واسه ی برگشتن تو و اسب سفیدت خیلی دیره
 
:::::
 
And there you are on your knees
و حالا به زانو افتادی
 
Begging for forgiveness, begging for me
داری برای بخشیده شدنت التماس میکنی, برای داشتن من التماس میکنی
 
Just like I always wanted but I'm so sorry
درست همونطور که همیشه می خواستم اما من خیلی متاسفم
 
:::::
 
Cause I'm not your princess, this ain't a fairytale
چون من شاهزاده خانمت نیستم واین هم قصه ی شاه پریان نیست
 
I'm gonna find someone someday who might actually treat me well
و من بالاخره یه روز یه نفرو پیدا میکنم که با من خوب رفتار کنه
 
This is a big world, that was a small town
There in my rear view mirror disappearing now
دنیا خیلی بزرگه و اون فقط یه شهر کوچیک بود که داره توی آینه ی عقبم ناپدید میشه
 
And it's too late for you and your white horse
و حالا واسه ی برگشتن تو و اسب سفیدت خیلی دیره
 
Now it's too late for you and your white horse to catch me now
حالا برای تو و اسب سفیدت خیلی دیره تا منو بدست بیاری
 
:::::
 
Oh, whoa, whoa, whoa
اوه, وایسا, وایسا, وایسا
 
Try and catch me now
ببین می تونی منو بدست بیاری
 
Oh, it's too late, to catch me now
اوه, خیلی دیره تا منو بدست بیاری
Safe And Sound

"صحیح و سالم"

 

I remember tears streaming down your face

اشک هایی رو که روی چهرت جاری شده بودن، به یاد میارم


When I said, "I'll never let you go"

وقتی که گفتم"هیچ وقت اجازه نمیدم بری"


When all those shadows almost killed your light

وقتی همه ی اون سایه ها تقریبا نورِت رو نابود کردن

 

I remember you said, "Don't leave me here alone"

یادم میاد تو گفتی "منو اینجا تنها نذار"


But all that's dead and gone and passed tonight

اما همشون امشب مردن، رفتن و سپری شدن


Just close your eyes

فقط چشماتو ببند


The sun is going down

خورشید در حال غروبه


You'll be alright

حالت خوب میشه


No one can hurt you now

حالا دیگه کسی نمیتونه بهت صدمه بزنه


Come morning light

بیا، نور صبحگاه


You and I'll be safe and sound

من و تو صحیح و سالم خواهیم بود

 

Don't you dare look out your window darling

جرئت نمی کنی از پنجره بیرون رو نگاه کنی، عزیزم؟


Everything's on fire

همه چیز آتیش گرفته


The war outside our door keeps raging on

جنگ بیرون خونمون دیوانه وار ادامه داره


Hold onto this lullaby

به این لالایی چنگ بزن


Even when the music's gone… gone
حتی وقتی موسیقی تموم شد...رفت...


Just close your eyes

فقط چشماتو ببند


The sun is going down

خورشید در حال غروبه


You'll be alright

حالت خوب میشه


No one can hurt you now

حالا دیگه کسی نمیتونه بهت صدمه بزنه


Come morning light

بیا، نور صبحگاه


You and I'll be safe and sound

من و تو صحیح و سالم خواهیم بود


Just close your eyes

فقط چشماتو ببند


You'll be alright

حالت خوب میشه

 

Come morning light,

بیا، نور صبحگاه


You and I'll be safe and sound…

من و تو صحیح و سالم خواهیم بود...


Mean

You, with your words like knives
تو...با حرفات که مثل چاقو می مونن

And swords and weapons that you use against me,
و شمشیرها و اسلحه هایی که بر علیه من استفاده می کنی

You, have knocked me off my feet again,
تو بازم منو زمین زدی

Got me feeling like I’m nothing.
به من القا کردی که من هیچی نیستم

You, with your voice like nails on a chalkboard
تو...با صدات که مثل ناخن خراشیدن روی تخته سیاهه

Calling me out when I’m wounded.
وقتی زخم خورده بودم صدام می کنی

You, pickin’ on the weaker man
تو به ادمای ضعیف تر از خودت ضربه میزنی

::::

Well you can take me down,
خب تو می تونی منو شکست بدی

With just one single blow.
حتی با یه فوت

But you don’t know, what you don’t know,
اما تو نمی دونی که چی رو نمی دونی

::::

Someday, I’ll be living in a big old city,
یه روزی من تو یه شهر بزرگ و قدیمی زندگی می کنم

And all you’re ever gonna be is mean.
و تو همیشه پست می مونی

Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
یه روزی من به اندازه ای بزرگ و قدرتمند میشم که تو نمی تونی بهم صدمه بزنی

And all you’re ever gonna be is mean.
و تو همیشه پست می مونی

Why you gotta be so mean?
چرا می خوای انقدر پست باشی

::::

You, with your switching sides,
تو...تو با عوض شدنات

And your walk by lies and your humiliation
تو با دروغات و تحقیر کردنات راه میری

You, have pointed out my flaws again,
تو بازم دستتو رو ضعفام گذاشتی

As if I don’t already see them.
اگه من قبلا ضعفامو ندیده بودم

I walk with my head down,
با سر به زمین می خوردم

Trying to block you out cause I’ll never impress you 
سعی می کنم از ذهنم بیرونت کنم چون دیگه تحت تاثیر تو نخواهم بود

I just wanna feel okay again.
فقط می خوام دوباره خوب بشم

::::

I bet you got pushed around,
شرط می بندم خیلی تلاش می کنی

Somebody made you cold,
یکی حالتو گرفته

But the cycle ends right now,
همین الان این چرخه رو تموم می کنم

You can’t lead me down that road,
تو نمی تونی منو تو این جاده رهبری کنی

....You don’t know, what you don’t know
تو نمی دونی چی رو نمی دونی

::::

Someday, I’ll be, living in a big old city,
یه روزی من تو یه شهر بزرگ و قدیمی زندگی می کنم

And all you’re ever gonna be is mean.
و تو همیشه پست می مونی

Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
یه روزی من به اندازه ای بزرگ و قدرتمند میشم که تو نمی تونی بهم صدمه بزنی

And all you’re ever gonna be is mean.
و تو همیشه پست می مونی

Why you gotta be so mean?
چرا می خوای انقدر پست باشی

::::

And I can see you years from now in a bar,
و سالها بعد من تو رو توی بار می بینم

Talking over a football game,
در مورد فوتبال حرف می زنی

With that same big loud opinion but,
با صدای بلند از نظراتت می گی

Nobody’s listening,
هیچکس گوش نمی کنه

Washed up and ranting about the same old bitter things,
مایوس شده و با عصبانیت در مورد همون چیزای تلخ و قدیمی حرف میزنی

Drunk and grumbling on about how I can’t sing.
مستی و غر می زنی چرا نمی تونم اواز بخونم؟

But all you are is mean,
همه چیز اینه تو خوار و پست شدی

::::

All you are is mean.
تو خوار و پست شدی

And a liar, and pathetic, and alone in life,
و یه دروغگو و یه موجود ترحم انگیز که تو زندگی تنهاس

And mean, and mean, and mean, and mean
و تو پست و پست و پست تر شدی

::::

But someday I'll be living in a big ol' city
یه روزی من تو یه شهر بزرگ و قدیمی زندگی می کنم

And all you're ever going to be is mean, yeah yeah
و تو همیشه پست می مونی اره

Someday I'll be big enough so you can't hit me
یه روزی من به اندازه ای بزرگ و قدرتمند میشم که تو نمی تونی بهم صدمه بزنی

And all you're ever going to be is mean
و تو همیشه پست می مونی

Why you gotta be so mean?
چرا می خوای انقدر پست باشی

::::

Someday, I’ll be, living in a big old city,
یه روزی من تو یه شهر بزرگ و قدیمی زندگی می کنم

And all you’re ever gonna be is mean. Yeah,
و تو همیشه پست می مونی اره

Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
یه روزی من به اندازه ای بزرگ و قدرتمند میشم که تو نمی تونی بهم صدمه بزنی

And all you’re ever gonna be is mean.
و تو همیشه پست می مونی

Why you gotta be so mean?
چرا می خوای انقدر پست باشی


hauntedYou and I walk a fragile line
من و تو داریم رو یه طناب باریک راه میریم
I have known it all this time
تو این مدت اینو می دونستم
But I never thought I’d live to see it break
اما هیچوقت فکر نمی کردم زنده بمونم تا خراب شدنشو ببینم
It’s getting dark
داره تاریک میشه
And it’s all too quiet
و همه چی ساکته
And I can’t trust anything now
و من به هیچی نمی تونم اعتماد کنم
And it’s coming over you
همه ی اینا به تو برمی گرده
Like it’s all a big mistake
مثل اینکه همه ی اینا یه اشتباه بزرگ بوده
Oh holding my breath
اه...نفسم در نمیاد
Won’t lose you again
دوباره بهت نمی بازم
Something’s made your Eyes go cold
یه چیزی نگاهتو سرد کرده

Come on, come on
بر گرد...برگرد
Don’t leave me like this
منو اینجوری ترک نکن
I thought I had you figured out
من فکر می کردم شناختمت
Something’s gone terribly wrong
یه اشتباه بزرگ رخ داده
You’re all I wanted
تو همه چیزی هستی که من می خوام

Come on, come on
بر گرد...برگرد
Don’t leave me like this
منو اینجوری ترک نکن
I thought I had you figured out
من فکر می کردم شناختمت
Can’t breathe whenever your gone
وقتی نیستی نمی تونم نفس بکشم
Can’t turn back
نمی تونم برگردم
Now I’m haunted
حالا من شکار شدم

Stood there and watched you walk away
اونجا واستاده بودمو رفتنتو می دیدم
From everything we had
رفتنتو از همه ی چیزایی که با هم داشتیم می دیدم
But I still mean every word I said To you
اما من هنوز دارم همه ی چیزایی که بهت گفتم رو معنی می کنم
He will try to take away my pain
اون(منظورش کس دیگه ای به غیر از معشوقشه) سعی می کنه منو از دردم دور نگه داره
And he just might make me smile
و شاید فقط باعث لبخند من بشه
But the whole time I’m wishing he was you Instead
اما تمام وقت ارزو می کنم تو به جای اون بودی

Oh oh holding my breath
اه...نفسم در نمیاد
Won’t see you again
تو هنوز نمی تونی ببینی
Something keeps me Holding onto nothing
یه چیزی منو تو پوچی نگه داشته

Come on, come on
بر گرد...برگرد
Don’t leave me like this
منو اینجوری ترک نکن
I thought I had you figured out
من فکر می کردم شناختمت
Something’s gone terribly wrong
یه اشتباه بزرگ رخ داده
You’re all I wanted
تو همه چیزی هستی که من می خوام

Come on, come on
بر گرد...برگرد
Don’t leave me like this
منو اینجوری ترک نکن
I thought I had you figured out
من فکر می کردم شناختمت
Can’t breathe whenever your gone
وقتی نیستی نمی تونم نفس بکشم
Can’t turn back
نمی تونم برگردم
Now I’m haunted
حالا من شکار شدم

I know
می دونم
I know
می دونم
I just know
فقط می دونم
You’re not gone
تو نرفتی
You can’t be gone
تو نمی تونی بری
No
نه!

Come on, come on
بر گرد...برگرد
Don’t leave me like this
منو اینجوری ترک نکن
I thought I had you figured out
من فکر می کردم شناختمت
Something’s gone terribly wrong
یه اشتباه بزرگ رخ داده
Won’t finish what you started
نمی خوای چیزی رو که شروع کردی تموم کنی؟

Come on, come on
بر گرد...برگرد
Don’t leave me like this
منو اینجوری ترک نکن
I thought I had you figured out
من فکر می کردم شناختمت
Can’t breathe whenever your gone
وقتی نیستی نمی تونم نفس بکشم
Can’t go back
نمی تونم برگردم
I’m haunted
حالا من شکار شدم

Oh oh oh oh oh oh oh oh

You and I walk a fragile line
من و تو داریم رو یه طناب باریک راه میریم
I have known it all this time
تو این مدت اینو می دونستم
Never ever thought I’d see it break Never thought I’d see itاما هیچوقت فکر نمی کردم زنده

 بمونم تا خراب شدنشو ببینم هیچوقت فکر نمی کردم ببینمشراستش برای گذاشتن اینا دلیل دارم برای اینکه

بگم اهنگ های تیلور معنی این 4تا اهنگ واقعا فوق العاده اند


لینک همشونم توی وبم هس
           
   

            کامنتـ : نه مرسی    
            آخرین ویرایش: جمعه 24 مرداد 1393  09:16 ب.ظ  

سرزمین قالب