تبلیغات
    ✿World of Chocolate ♥ - (crazier(highway dont care    
   
My chocolate world just a little world full of dreams ღ
 
 
 

(crazier(highway dont care

شنبه 25 مرداد 1393 06:27 ب.ظ

  نویسنده : flora buty          
                   

سلام دوستای گلم اپ امروزم از 2 اهنگ وموزیک ویدیو

تیلور

موزیک   highway dont careکه تیلور و تیم مکرای خوندن
برای اهنگ روی این لینک کلیک کنید

http://cdl26.convert2mp3.net/download.php?id=youtube_KmxaY_OVvWA&key=Hc6vokMpYufY

موزیک ویدیو بعدیcrazierهس برای دانلود اهنگ روی این  راستی بچه بازیگر

این خیلی شبیه مالی سایرس به نظر من که خودشه


لینک

http://cdl22.convert2mp3.net/download.php?id=youtube_jkbGDC6agKE&key=UeCs7zI5Tco0


برای ویدیو این لینک

http://cdl36.convert2mp3.net/download.php?id=youtube_jkbGDC6agKE&key=FNaYEQMJnMFP

برای دیدن ترجمه ها برید ادامهCrazier


I've never gone with the wind
من هیچ وقت با باد نرفتم
Just let it flow, let it take me
فقط گذاشتم بره و من رو با خودش ببره
Where i want to go
هر جا که می خوام برم
Til you opened the door
Theres so much more
خیلی بیشترم هست
Id never seen it before
من هرگز اینو قبلا ندیده بودم
I was trying to fly, but I couldnt find wings
من تلاش می کردم پرواز کنم،اما نتونستم بال هام رو پیدا کنم
Then you came along and you changed everything
بعد تو اومدی و همه چیزو عوض کردی
You lift my feet off the ground,you spin me around
تو پاهامو از زمین بلند کردی،تو منو در اطراف چرخوندی
You make me crazier, crazier
تو منو دیوونه تر می کنی،دیوونه تر
Feels like Im falling and I am lost in your eyes
احساس میکنم که سقوط میکنم و توی چشمات گم میشم
You make me crazier, crazier, crazier
تو منو دیوونه تر میکنی،دیوونه تر!!!

I watched from a distance as you
من با وجود فاصله ی زیادی تا تو تماشا می کردم
Made life your own, every sky was
تو خودت زندگی رو ساختی،حتی آسمان_
Your own kind of blue
یک نوع از آبیه توئه!!
And I wanted to know
و من تماشا می کردم تا بدونم
How that would feel and you made it so real
چطوری احساس کنم و تو اینو انقدر واقعی جلوه دادی
You showed me something that I couldnt see
تو به من چیزی نشون دادی که نمی تونستم ببینم
You opened my eyes and you made me believe
تو چشمامو باز کردی و کاری کردی تا باور کنم
You lift my feet off the ground,you spin me around
تو پاهامو از زمین بلند کردی،منو در اطراف چرخوندی
You make me crazier, crazier
تو منو دیوونه تر می کنی،دیوونه تر
Feels like Im falling and I am lost in your eyes
احساس می کنم که سقوط می کنم و تو چشمات گم می شم
You make me crazier, crazier, crazier
تو منو دیوونه تر میکنی،دیوونه تر

Baby, you showed me what living is for
عزیزم،تو به من نشون دادی که برای چی زندگی میکنم
I dont want to hide anymore
من نمیخوام که دیگه چیزی رو پنهان کنم

You lift my feet off the ground,you spin me around
تو پاهامو از زمین بلند می کنی،در اطراف می چرخونی
You make me crazier, crazier
تو منو دیوونه تر میکنی،دیوونه تر!!!
Feels like Im falling and I am lost in your eyes
احساس می کنم که سقوط می کنم و تو چشمات گم میشم
You make me crazier, crazier, crazier
تو منو دیوونه تر می کنی،دیوونه تر!!!highway dont care

Bet your window’s door down and your hair’s pulled back
من شرط می بندم که پنجرت پایینه و موهاتوعقب دادی
I bet you got no idea you’re going way too fast

من شرط می بندم که تو هیچ نظری در باره ی زود دور شدنت نداری
And you’re trying not to think about what went wrong

و داری سعی میکنی درباره ی اشتباهی که شده فکر نکنی
Trying not to stop til you get where you goin’

داری سعی میکنی که توقف نکنی تا به چیزیکه میخوای برسی
Trying to stay awake so I bet you turn on the radio

سعی میکنی بیدار بمونی پس شرط می بندم که رادیو رو روشن میکنی
And the song goes
و آهنگ شروع میشه
I can’t live without you, I can’t live without you baby

من نمی تونم بدون تو زندگی کنم نمی تونم بدون تو زندگی کنم عزیزم
I can’t live without you, I can’t live without you baby,baby

من نمی تونم بدون تو زندگی کنم نمی تونم بدون تو زندگی کنم عزیزم
The highway won’t hold you tonight

شاهراه زندگی تو رو امشب در آغوش نمیگیره
The highway don’t know you’re alive

نمی دونه که تو زنده ای
The highway don’t care if you’re all alone

اگه تنهای تنها هم باشی اهمیتی نمیده
But I do, I do.
ولی من چرا
The highway won’t dry your tears

شاهزاه زندگی اشکاتو پاک نمیکنه
The highway don’t need you here

به تو اینجا نیاز نداره
The highway don’t care if you’re coming home

اگه بدونه داری میای خونه اهمیتی نمیده
But I do, I do.
ولی من چرا
I bet you got a dead cell phone in the shot gun seat

من شرط می بندم موبایلتو که هیچکی بهش زنگ نزده پرتاب شده روی صندلی پیداش میکنی
Yeah, I bet you’re bending God’s ear talking about me.

آره من شرط می بندم تو داری با خدا درباره ی من حرف میزنی
You’re trying not to let the first tear fall out

داری سعی میکنی اولین اشکات پایین نریزه
Trying not to think about turning around

داری سعی میکنی به سردرگم شدن فکر نکنی
Trying not to be lost in sound but that song is always on

داری سعی میکنی تو صدا گم نشی ولی آهنگ همیشه روشنه
So you sing along
پس تو هم باهاش میخونی

I can’t live without you, I can’t live without you baby

من نمی تونم بدون تو زندگی کنم نمی تونم بدون تو زندگی کنم عزیزم
I can’t live without you, I can’t live without you baby

من نمی تونم بدون تو زندگی کنم نمی تونم بدون تو زندگی کنم عزیزم
The Highway won’t hold you tonight

شاهزاه زندگی تو رو امشب در آغوش نمیگیره
The highway don’t know you’re alive

نمی دونه که تو زنده ای
The highway don’t care if you’re all alone

اگه تنهای تنها هم باشی اهمیتی نمیده
But I do, I do
ولی من چرا
The highway won’t dry your tears

شاهزاه زندگی اشکاتو پاک نمیکنه
The highway don’t need you here

به تو اینجا نیاز نداره
The highway don’t care if you’re coming home

اگه بدونه داری میای خونه اهمیتی نمیده
But I do, I do.
ولی من چرا
I can’t live without you, I can’t live without you baby

من نمی تونم بدون تو زندگی کنم نمی تونم بدون تو زندگی کنم عزیزم
I can’t live without I can’t live without you baby, baby
من نمی تونم بدون تو زندگی کنم نمی تونم بدون تو زندگی کنم عزیزم
The highway don’t care

شاهزاه زندگی اهمیت نمیده
The highway don’t care

شاهزاه زندگی اهمیت نمیده
The highway don’t care

شاهزاه زندگی اهمیت نمیده

           
   

            کامنتـ : نه مرسی    
            آخرین ویرایش: دوشنبه 27 مرداد 1393  03:04 ب.ظ  

سرزمین قالب